Những người trẻ tuổi già nua

Tôi đọc văn thơ,
sách báo xô bồ,
và dùng mạng xã hội
Từ những câu từ đăng bởi những người khuất trong bóng tối
tôi nhận ra đời thật lắm người trẻ tuổi già nua.

Những con người trẻ tuổi già nua
tóc vẫn xanh
da vẫn mọng căng
mạch máu đầy nhựa sống
Duy chỉ trái tim bốn ngăn trống rỗng
nói những tiếng thì thầm Tiếp tục đọc