Phố lạ

Người qua phố lạ
Gặp dáng em gầy
Ngẩn ngơ phút ấy
Tương tư lúc này

Mơ chạm bàn tay
Mộng vai sánh bước
Thèm đôi mắt ướt
Nhớ suối tóc huyền

Cảm xúc không tên
Âm thầm len lỏi
Người nghe bối rối
Theo lối, bước tìm
Tiếp tục đọc